(+995) 597 578 787

(+995) 557 340 043

topshop.ge

info@topshop.ge

TOPSHOP.GE – შენი პირადი მაღაზია საბითუმო ფასებით. ყველაზე საჭირო პროდუქტები და აქსესუარები მომხმარებლებისათვის ყველაზე მისაღებ ფასად.

Topshop.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შედგენილია იმისათვის, რომ უკეთესად ემსახურებოდეს მათ, ვინც შეშფოთებულია, თუ როგორ გამოიყენება ონლაინ რეჟიმში მათი „პერსონალურად ამოცნობადი ინფორმაცია“. PII არის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საკუთარი ან სხვა ინფორმაციის იდენტიფიცირებისათვის, კონტაქტისათვის, ან სხვა პიროვნების ლოკაციის განსაზღვრისათის, ან იდენტიფიცირება პიროვნებისა კონტექსტში. გთხოვთ, წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ყურადღებით, რათა ჯეროვანი წარმოდგენა შეექმნათ თუ როგორ აგროვებს ინფორმაციას Topshop.ge, როგორ იყენებს, იცავს ან სხვაგვარად ახდენს თქვენი პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დამუშავებას ჩვენს ვებ-გვერდზე.

რა სახის ინფორმაციას გავროვებთ ხალხისაგან, ვინც სტუმრობს TOPSHOP.GE-ს?

ვებ-გვერდის ოპერატორების მსგავსად, TopShop.ge აგროვებს არასავალდებულო საიდენტიფიკაციო სხვადასხვა სახის მონაცემებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებ ბრაუზერებისა და სერვერების საშუალებით, როგორიცაა: ბრაუზერის ტიპი, ენის მითითება, მიმთითებელი საიტი და თარიღი და დრო, რასაც ითხოვს თითოეული ვიზიტორი. TopShop.ge- ს მიზანი არა-პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის შეგროვებაში არის ის, რომ უკეთესად გასაგები გახდეს, თუ როგორ იყენებენ TopShop.ge-ს ვიზიტორები ჩვენს ვებ-გვერდს. დროდადრო, TopShop.ge- ს შეუძლია არაპერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის გამოქვეყნება საერთო ჯამში, მაგალითად, ვებ-გვერდის გამოყენების ტენდენციების შესახებ ანგარიშის გამოქვეყნების გზით.

TopShop.ge ასევე აგროვებს პოტენციურად პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, როგორიცაა ინტერნეტ პროტოკოლი (IP) მისამართები მომხმარებლებისთვის , და იმ მომხმარებელთათვის, როპმლებიც ტოვებენ კომენტარებს TopShop.ge ბლოგებზე და საიტებზე. TopShop.ge გამოააშკარავებს მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს და ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) შენიშვნების ავტორს იგივე პირობების გათვალისწინებით, რასაც იგი იყენებს და გამოააშკარავებს საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, როგორც ეს ქვემოთ არის აღწერილი. გარდა იმისა, რომ (IP) მისამართები და ელ-ფოსტის კომენტარები არის ხილული და გამოაშკარავებული ბლოგის/ საიტის ადმინისტრატორებისათვის, სადაც კომენტარები იქნა დატოვებული.

TopShop.ge-ს კონკრეტული ვიზიტორები ურთიერთობენ TopShop.ge-ს მოთხოვნების შესაბამისად, რათა შეაგროვონ პირადი-მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია. რაოდენობა და ტიპი ინფორმაციისა რომელსაც TopShop.ge აგროვებს დამოკიდებულია ურთიერთქმედების ხასიათზე, მაგ: ჩვენ ვთხოვთ ვიზიტორს, რომელიც დარეგისტრირდა TopShop.ge-ზე, უზრუნველყოს მომხმარებლის სახელი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ისინივინც ჩართულნი არიან ტრანზაქციებში TopShop.ge-სთან ერთად, მოეთხოვებათ უზრუნველყონ დამატებითი ინფორმაცია, ტრანზაქციების დამუშავებისათვის აუცილებელი პირადი და ფინანსური ინფორმაციის ჩათვლით. ჩვენს საიტზე შეკვეთის ან რეგისტრაციის დროს, შეიძლება მოგთხოვოთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საფოსტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი ან სხვა დეტალები თქვენს გამოცდილებასთან დაკავშირებით. შეიძლება საჭირო იყოს სხვა სახის ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა მაქსიმალური თანამშრომლობისათვის (მაგ. მიწოდების მისამართი, მიწოდების შესაფერისი დრო და ა.შ.).

როდის ვაგროვებთ ინფორმაციას?

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენგან, როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით საიტზე, განათავსებთ შეკვეთას, იყენებთ პირდაპირ ჩატს ან შეგყავთ ინფორმაცია Topshop.ge-ზე.

როდის ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენგან მოვიპოვებთ, როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით, ახორციელებთ შესყიდვას, პასუხობთ მიმოხილვას ან მარკეტინგულ კომუნიკაციებს, ათვალიერებთ ვებ გვერდს ან იყენებთ სხვა საიტის მახასიათბლებს შემდეგნაირად:

 

მიმდინარეობს თქვენი გამოცდილების პერსონალიზება და საშუალებას გვეძლევა მოგაწოდოთ შინაარსი და პროდუქტის შემოგთავაზოთ რომელშიც ყველაზე მეტად ხართ დაინტერესებული.
თქვენი სერვისის მოთხოვნის რეაგირებაზე მოგების საშუალება მოგვეცეს.
კონკურსის, პოპულარიზაციის, კვლევის ან სხვა Topshop.ge ფუნქციების ადმინისტრირება.
სამომხმარებლო პარამეტრების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება მომავალში Topshop.ge- ზე გაყიდული პროდუქტის ტიპების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით. TopShop.ge- ს შეუძლია სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება ვიზიტორთა ქცევის შესახებ. TopShop.ge- ს შეუძლია ამ ინფორმაციის საჯაროდ ჩვენება ან სხვებისთვის მიცემა. თუმცა, TopShop.ge არ გამოაქვს პირად-საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, გარდა ზემოთ აღწერილისა.

 

TopShop.ge შესაძლოა შეაგროვოს სტატისტიკა ვებ – გვერდებზე ვიზიტორთა ქცევის შესახებ. TopShop.ge-ს შეუძლია ეს ინფორმაცია საჯაროდ აჩვენოს ან მიაწოდოს იგი სხვებს. ამასთან, TopShop.ge არ გამოაქვეყნებს პირად დამადასტურებელ ინფორმაციას, გარდა ქვემოთ აღწერილისა.

როგორ ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას?

TopShop.ge-ი პოტენციურად პირადად იდენტიფიცირებს და პერსონალურად იდენტიფიცირებს ინფორმაციას მხოლოდ მისი თანამშრომლებისთვის, კონტრაქტორებისა და შვილობილი ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც (I) ესაჭიროებათ იცოდნენ, რომ TopShop.ge-ს სახელით წარმოწბს სერვისების ხელმოსაწვდომობა TopShop.ge-ს ვებ-გვერდებზე და (II) შეთანხმებულნი არიან არ გაუმჟღავნონ სხვებს. ანუ, თქვენი პირადი მონაცემები ინახება დაცულ ქსელებში და ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ რამდენიმე პიროვნებისათვის, რომლებსაც აქვთ წვდომა სისტემასთან და ვალდებულნი არიან ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე. ზოგიერთი იმ თანამშრომლებიდან, კონტრაქტორებისა და შვილობილი ორგანიზაციებიდან შესაძლოა აქვთ ლოკაცია თქვენი მშობლიური ქვეყანის გარეთ, TopShop.ge-ვებ გვერდის გამოყენებით, თქვენ თანხმდებით გადასცეთ მათთვის ასეთი ინფორმაცია. TopShop.ge არ მიყიდის პერსონალურ ინფორმაციას სხვას.

 

ჩვენ მხოლოდ ვაწვდით სტატიებსა და ინფორმაციას.
ჩვენ არასდროს ვთხოვთ საკრედიტო ბარათის ნომრებს.
ჩვენ ვიყენებთ რეგულარული Malware სკანირებას.

 

ჩვენ ვიღებთ უსაფრთხოების სხვადასხვა ზომებს, როდესაც მომხმარებელი განათავსებს შეკვეთას, რათა დავიცვათ თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება. თუ გამოგვიგზავნით თხოვნას (მაგ. ელ.ფოსტით ან ჩვენი უკუკავშირის მექანიზმების მეშვეობით). ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვაქვეყნოთ ის, რათა დაგვეხმაროს თქვენი მოთხოვნის გარკვევასა და რეაგირებაში ან დაგვეხმაროს სხვა მომხმარებლების მხარდაჭერაში. TopShop.ge ყველა ზომას იღებს იმისათვის, რომ დაიცვას პოტენციურად პირადი და პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არასანქცირებული წვდომის, გამოყენების, შეცვლის ან განადგურებისგან.

 

ყველა ოპერაცია დამუშავებულია პროვაიდერის მეშვეობით და არ არის შენახული ან დამუშავებული ჩვენს სერვერებზე.

იყენებთ თქვენ ‘COOKIES’?

დიახ, COOKIES არის პატარა ფაილები, რომლებსაც ვებ გვერდის ან სერვისის პროვაიდერი გიგზავნით თქვენს დისკზე თქვენი ვებბრაუზერის საშუალებით (თუკი თქვენ ამის საშუალებას მისცემთ), რაც აძლევს საშუალებას საიტის ან სერვის პროვაიდერის სისტემებს ამოიცნოს თქვენი ბრაუზერი და შეინახოს და დაიმახსოვროს კონკრეტული ინფორმაცია. მაგ: Topshop.ge იყენებს „COOKIES’, რათა დაგვეხმაროს და დაამუშაოს პუნქტები თქვენი ინტერნეტ კალათიდან. ისინი ასევე გამოიყენება, რატა გადვეხმაროს გავიგოთ თქვენი პარამეტრები, რომელიც დაფუძნებულია წინა და ამჟამინდელი საიტის საქმიანობაზე, რაც საშუალებას გვაძლევს მოგაწოდოთ გაუმჯობესებული სერვისები. ჩვენ ასევე ვიყენებთ cookies- ს, რათა დაგვეხმაროს აგრეგატული მონაცემების შედგენაში საიტის ტრაფიკისა და საიტის ურთიერთქმედების შესახებ, რათა მომავალში შევძლოთ უკეთესი გამოცდილებისა და ინსტრუმენტების შეთავაზება.

ჩვენ ვიყენებთ COOKIES ფაილებს:

რათა მოხდეს პუნქტების დამახსოვრება დ ადამუშავება ინტერნეტ კალატთში.
გაითვალისწინეთ და შეინარჩუნეთ მომხმარებლის პრეფერენციები მომავალი ვიზიტებისთვის.
შეასრულოს საერთო მონაცემები მონაცემთა ტრაფიკისა და საიტის ურთიერთქმედების შესახებ, რათა უზრუნველყოს უკეთესი გამოცდილება და ინსტრუმენტები მომავალში. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სანდო მესამე მხარის სერვისები, რომლებმაც მოიპოვეს ეს ინფორმაცია ჩვენი სახელით.

 

თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ COOKIE ფაიილები თქვენს კომპიუტერში. თქვენ ამის გაკეთებას შეძლებთ ბრაუზერის სეთთინგების საშუალებით. თუკი თქვენი ბრაუზზერი განსხვავებულიაა, ბრაუზერის მენიუში შედით და შე4ძლებღთ სწორად მართოთ COOKIE ფაილები.

 

თუკი თქვენ გამორთავთ COOKIE ფაილებს, ზოგიერთმა ფუნნქციამ, რომელიც თქვენს საიტს უფრო ეპექტურს გაცხდიდა, შეიძზლება არ იფუნქციონიროს.

მესამე მხარის გამოომჟღვავნება.

Topshop.ge არ გაყიდის ან სხვაგვარად არ გადასცემს სხვა მხარეს თქვენს პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას.

როგორ ახერხებს ჩვენი საიტი სიგნალების აღმოჩენას?

Topshop.ge უზრუნველყოფს სიგნალების აღმოჩენას, ან რეკლლამების გამოყენებას, როდესაც სიგნალების აღმოჩენის ბრაუზერი არის ადგილზე. ეს ნიშნავს, რომ თუკი თქვენს ვებგვერდს სურს დარჩეს კონფიდენცილაურად, სანამ მიმდინარეობს Topshop.ge-ს დათთვალიერება, მისი გამოცდილება არ იქნება ლიმიტირებული ან დაზარალებული არანაირად და უფლება დარჩეს ანონიმური, იქნება დაცული. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ მესამე მხარის მიერ თვალთვალს.

 

ჩვენ გამიზნულად არ ვთანამშრომლობთ 13 წლამდე ასაკის ბავშვებთან.

TOPSHOP.GE და ADS.

ჩვენი ვებ-გვერდებზე განთავსებული რეკლამები შეიძლება გადაეცეს მომხმარებლებს რეკლამის პარტნიორების მიერ, რომლებმაც შეიძლება შეიტანონ ქუქი-ფაილები. ეს ქუქი-ფაილები საშუალებასაძლევს სარეკლამო სერვერს ამოიიცნოს თქვენი კომპიუტერი ყოველ ჯერზე, როცა კი გამოგეგზავნებათ ონლაინ რეკლამები, რათა შეააგროვონ ინფორმაცია თქვენზე ან სხვებზე, ვინც იყენებს თქვენს კომპიუტერს. ეს ინფორმაცია საშუალებას აძლევს რეკლამის ქსელებს სხვა საკითხებთან ერთად, მიაწოდოს მიზნობრივი რეკლამები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყველაზე მეტად საინტერესო იქნება თქვენთვის . ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოიცავს TopShop.ge- ს მიერ ქუქი-ფაილების გამოყენებას და არ რეკლამირდება ქუქი-ფაილების გამოყენება რეკლამის დამკვეთების მიერ.

TOPSHOP.GE და SPAM.

ჩვენ გვძულს SPAM-ი, ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელიც მიუთითებს თავისი ელ.ფოსტის მისამართს ნებისმიერ დონეზე წერილობით, დარჩება უსაფრთხო Topshop.ge-ს SPAM მესიჯებისაგან. თუკი თქვენ ხართ დარეგისტრირებული მომხმარებელი TopShop.ge-ს ვებგვერდზე და გაქვთ ტქვენი საფოსტო მისამართი, TopShop.ge დროდადრო მოგაწვდით ინფორმაციას ფოსტით,რათა გაცნობოთ სიახლეები, მოისმინოს თქვენი მოსაზრება ან უბრალოდ შეგატყობინოთ რა არის ახალი TopShop.ge-ზე და ჩვენს პროდუქციასთან დაკავშირებით.

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს საფოსტო მისამართებს, რათა:

გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია, ვუპასუხოთ შეკითხვებს და /ან სხვა მოთხოვნებს.
დავამუშავოთ ბრძანებები და გავაგზავნოთ ინფორმაცია და განვაახლოთ ბრძანებები.
გამოგიგზავნოთ დამატებითი ინფორმაციარაც დაკავშირებულია თქვენს პროდუქციასთან და/ან სერვისთან.

ჩვენ ეთანხმებით შემდეგს:

არ გამოიყენოთ ყალბი საგნების ან ელექტრონული ფოსტის მისამართები.
გამოაქვეყნოს შეტყობინება, როგორც რეკლამა გარკვეულწილად.
სწრაფად და ოპტიმალურად გაუქმდეს მოთხოვნა.
მომხმარებელს მისცეს საშუალება ფოსტის ქვემოთ მოცემული ლინკის გამოყენებით გააუქმოს რეგისტრაცია.

 

თუ ნებისმიერ დროს გსურთ გააუქმოთ მომავალი ელ-ფოსტის მიღება, შეგიძლიათ მოგვწეროთ მისამართზე info@topshop.ge და ჩვენ დაუყოვნებლივ ამოვიღებთ ყველა მიმოწერას.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილებები

მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მეტი ცვლილება სავარაუდოდ მცირეა, TopShop.ge-ს შეუძლია შეცვალოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა დროდადრო და TopShop.ge-ს შეხედულებისამებრ. TopShop.ge აძლევს საშუალებას ვიზიტორებს ხშირად შეამოწმონ ეს გვერდი ნებისმიერი ცვლილებისათვის კონფიდენციალური პოლიტიკის თვალსაზრისით. თუ თქვენ გაქვთ TopShop.ge ანგარიში, თქვენ ასევე მიიღებთ შეტყობინებებს ამ ცვლილებების შესახებ. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ, ამ საიტის თქვენი მუდმივი გამოყენება იქნება ამგვარი ცვლილების მიღება.

ჩვენთან დაკავშირება

თუ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვები არსებობს, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემული ინფორმაციის გამოყენებით.
 

E-mail: info@topshop.ge Skype: topshop.ge

დახურვა

კალათა

კალათა ცარიელია.